Що таке максимально допустима доза крові, плазми. Соціальний захист донорів в Україні

Донорство крові та її компонентів в Україні є добровільним актом волевиявлення людини, який полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Законодавство України, що регулює відносини, пов’язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних, економічних, правових і медичних заходів щодо організації донорства в Україні та задоволенням потреб охорони здоров’я в донорській крові, її компонентах і препаратах складається із Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР (далі – Закон) та прийнятих на підставі нього підзаконних нормативно-правових актів.

Згідно з статтею Закону донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Донорство дозволяється виключно за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Статус донора підтверджується відповідним посвідченням, форма й порядок видачі якого затверджені постановою КМУ від 15.12.97 р. № 1407.

Відповідно до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів:

  • стандартний об’єм заготовленої крові (максимально допустима доза) – 450 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл);
  • стандартний об’єм заготовленої плазми (максимально допустима доза) – 600 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл);
  • при заготівлі плазми для виробництва препаратів плазми методом автоматичного плазмаферезу допускається взяття до 800 мл (відповідно до протоколів виробника обладнання);
  • особи з масою тіла менше 50 кг можуть допускатися до донорства у виняткових випадках. Обсяг донації крові в них не повинен перевищувати 300 мл;
  • Кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків – не більше 5, у жінок – не більше 4, після чого інтервал до наступної кроводачі складає 3 місяці.